PRAKTIESE VAKKE

1. 

Leerders wat Rekenaar Toepassingstegnologie (RTT) neem, betaal 'n addissionele R 250.00 om die vak te neem, betaal R 275.00   

2.

Leerders wat Verbruikerstudie (VS) as vak neem, betaal 'n addissionele R 275.00 per jaar wat aangewend word  vir die aankoop van bestanddele.  

   3.     

Toelating tot die praktiese vakke is nie outomaties nie.  Net 'n sekere hoeveelheid kan tot die klasse toegelaat word, so daar is 'n keuringsproses betrokke.

ADDISSIONELE VAKKE

1. 

Benewens bogenoemde vakke kan Inligtingstegnologie as agste vak (onderworpe aan keuring en sekere voorwaardes) geneem word. 

  

2.

Vir alle agste en / of meer vakke moet 'n  addissionele  R 600.00 per jaar betaal word, behalwe Inligtingstegnologie wat privaat en op eie onkostes by Welkom Kollege geneem word.

  

Copyright @ dr Willie Stolk

  

  

 


ADMINISTRASIE